Zecamag – supliment mineral pentru animale

Descrierea produsului

Concentraţia de clinoptilolit este de minim 87%, CaCO3 12% – 20 %, MgO min. 4%, CaO min 8%, prelucrat prin procedee specifice special pentru furajarea animalelor şi pasărilor.

Zecamag

Mod de ambalare

Sac rafie (PP) – 25 kg

Fă click pe imagine pentru achiziție!

Front Image
Zecamag

Supliment mineral pentru animale

Produsele Zeminerals pe bază de clinoptilolit – respectă următoarele regulamente şi directive UE ce conţin referiri specifice la clinoptilolit:

REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul: secţiunea Aditivi tehnologici, Lianţi, agenţi antiaglomeranti şi coagulanţi;

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 651/2013 AL COMISIEI din 9 iulie 2013 privind autorizarea clinoptilolitului de origine sedimentară ca aditiv pentru hrană tuturor speciilor de animale şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1810/2005;

Directivă CE 2008/4/EC din 9 ianuarie 2008 ce amendează Directivă 94/39/EC privitoare la utilizarea aditivilor furajeri cu scopul reducerii riscului febrei laptelui la vacile de lapte şi în care EFSA concluzionează ca mineralul clinoptilolit are potenţialul de a reduce această tulburare metabolică (pareză de parturiţie) în cazul vacilor de lapte. – Uz uman – Novel food;

Zecamag

Bovine şi ovine

Beneficii

 • Creşte sporul mediu la viţei şi tineretul taurin până la 15- 26% şi se reduce consumul specific până la 22% – 28%;
 • Elimina excesul de amoniac din corpul animalelor;
 • Restabileste echilibrul acido-bazic din corp;
 • Creşte indicele de conversie a furajelor, scade consumul de substanţă uscată până la 21 – 30%;
 • Scade costul furajării cu 23%, scade consumul de fibroase cu 24% şi de concentrate cu 21%;
 • Scade numarul de celule infestat cu clostridia;
 • Creşte producţia de lapte la vaci până la 17 – 18%, conţinutul în grăsime al laptelui până la 12 -22% şi în proteine până la 7%;
 • Se îmbunătăţesc indicii de calitate igienică a laptelui, scade procentul de NTG si NCS din lapte (nr. total de germeni și nr. de celule somatice), aceşti indicatori scad cu până la 20 %;
 • Se îmbunătăţesc indicii de reproducţie la vaci prin conţinutul de microelemente utile corpului animalului;
Zecamag

Bovine şi ovine

Supliment in furajarea bovinelor si ovinelor

 • se administrează 50g – 70g/zi/vacă ZeCaMag
 • se administrează 15g – 20g/zi/vițel ZeCaMag
Zecamag

Bovine şi ovine

Supliment in furajarea bovinelor si ovinelor

 • se administrează 50g – 70g/zi/vacă ZeCaMag
 • se administrează 15g – 20g/zi/vițel ZeCaMag
Zecamag

Suine

Beneficii

 • Creşterea eficacităţii hranei pana la 6% – 11%;
 • Sporuri în greutate pana la 4% – 18%;
 • Reducerea mortalităţii cu până la 5%;
 • La porcii supuşi îngrăşării creşte sporul mediu zilnic până la17.5%;
 • Se reduce cu până la 10 zile realizarea greutăţii de 100 kg.

Supliment în furajarea suinelor (porci)

se administrează  2% din greutatea zilnică a hranei.

Exemplu: la 10 kg de furaj se administrează 200 grame de Zecamag.

Zecamag

Pasari

Beneficii

 • Sporuri de creştere cuprinse până la 5% – 9%;
 • Reducerea mortalităţii cu cca. 5%;
 • Creşterea eficacităţii hranei cu peste 9%;
 • Încetinirea procesului de digestie şi îmbunătăţirea asimilării hranei;

La păsări din rasele ouătoare se reduce procentul de ouă sparte de la 22.8% până la  4%, coaja ouălelor  devine intens colorată şi strălucitoare.

Supliment în furajarea pasărilor

 • pentru pui (pană la 30 zile) -1 %;
 • pentru pasări rase ouătoare, de carne şi mixte – 2%;

Exemplu: La 10 kg de furaj se administrează 200 grame de Zecamag;